Polska Izba Ubezpieczeń

Wróć do wszystkich klientów

Dojedź bezpiecznie na wakacje – zwracaj uwagę na przejazdy kolejowe

Ostatnie wypadki z udziałem ciężarówki w Daleszewie czy zderzenie z pociągiem samochodu osobowego w Leżajsku pokazują, że warto przypominać o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. O ile skala zagrożenia nie tylko życia i zdrowia podróżujących może wydawać się oczywista, o tyle możliwe obciążanie finansowe bliskich sprawcy takiego wypadku takie oczywiste już nie jest. Koszty takich zdarzeń sięgają nawet kilkudziesięciu milionów zł. Polska Izba Ubezpieczeń apeluje o uwagę  i rozwagę na przejazdach kolejowych. 

Kluczowe statystki[1]:

  • Rocznie dochodzi do około 170 wypadków i kolizji na przejściach kolejowych z udziałem pojazdów
  • Średnio w co 6. zdarzeniu tego typu dochodzi do wypadku śmiertelnego
  • W 98 proc. przypadków zdarzeń sprawcami wypadków są kierowcy
  • Koszty poniesione w związku z utrudnieniami i szkodami sięgają kilkukrotnie większych kwot niż w przypadku większości wypadków na drogach i mogą przekroczyć sumę gwarancyjną OC ppm.

Statystyki dotyczące wypadków na przejazdach kolejowych w Polsce pokazują, że kierowcy często postępują na nich lekkomyślnie i nie przywiązują dostatecznej uwagi do podstawowych zasad.  Zgodnie z danymi Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., od kilku lat utrzymuje się zarówno liczba wypadków, jak i liczba ofiar śmiertelnych. Co roku ginie około 30 osób, a drugie tyle zostaje ciężko rannych.

Przyczyny wypadków zwykle prozaiczne

Pomimo rozwoju infrastruktury i ciągłego zwiększania bezpieczeństwa na drogach, powinniśmy zwracać uwagę na przejazdy kolejowe. Są one nieodzownym elementem dróg, przy których, oprócz rozwiązań systemowych, poprawiających bezpieczeństwo, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Nagminnym zachowaniem jest ignorowanie znaku STOP. Wielu kierowców nawet nie zwalnia przed przejazdem. Drugą często spotykaną rzeczą jest wjeżdżanie na przejazd, gdy tylko pociąg z niego zjedzie. Kierowcy zapominają, że na drugim torze również może odbywać się ruch pociągów, przez co wjeżdżają zza tego pociągu prosto pod drugi skład, nie dając nam nawet szans na zauważenie ich – mówi Marcin Antosz, maszynista i bloger w maszynista.eu.

Konsekwencje wypadku na przejeździe kolejowym, oprócz oczywistego zagrożenia utraty życia, mogą się wiązać m.in. z ogromnymi kosztami, których często kierowcy nie są świadomi, a które mogą przekraczać sumę gwarancyjną z OC posiadacza pojazdu – mówi Monika Chłopik z Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Zderzenie z pociągiem i rzeczywistością

Na przejeździe kolejowym pierwszeństwo zawsze ma pociąg. W przypadku zderzenia z autem osobowym, pasażerowie pojazdu mają niewielkie szanse na przeżycie. W ogromnej większości wypadków za sprawcę uznawany jest kierowca pojazdu. Uszkodzenie taboru, czy opóźnienia innych pociągów to niejedyne możliwe straty. Koszty takiego wypadku rosną, gdy są osoby ranne również wśród pasażerów pociągu. Może się zdarzyć, że koszty wypadków na przejeździe kolejowym sięgną kilkudziesięciu milionów złotych, a to przekracza kilkakrotnie wartości kwot wypłacanych z tytułu OC ppm w przypadku większości zdarzeń na drogach.

–  Sumy gwarancyjne w OC komunikacyjnym wydają się być wysokie – w przypadku szkód w mieniu jest to ponad 4 mln złotych w odniesieniu do jednego zdarzenia. Ale jak widać na przykładzie uszkodzenia Express InterCity Premium w Ozimku mogą okazać się niewystarczające. Koszty naprawy tego pociągu mogą przekroczyć 20 mln zł, a więc są wyższe niż suma gwarancyjna w OC. Jeżeli pozostały koszt naprawy zostanie pokryty z casco pociągu, to ubezpieczycielowi będzie przysługiwał regres do sprawcy – dodaje Monika Chłopik.

O czym należy pamiętać?

OC komunikacyjne jest obowiązkowe. Chroni sprawcę szkody przed ponoszeniem finansowych skutków zdarzeń wyrządzonych w związku z ruchem pojazdu. Jednak, jeśli wypadek spowoduje kierowca nieubezpieczonym pojazdem lub nie posiadający uprawnień lub pod wpływem środków odurzających, musi liczyć się z tym, że te ogromne koszty spadną na niego lub jego rodzinę.

Warto pamiętać, że jeżeli już znajdziemy się na przejeździe, należy go jak najszybciej opuścić. Nie zatrzymywać się na środku i w nerwach szukać wstecznego biegu. Nie bójmy się też wyłamać rogatek – są tak skonstruowane, że dość łatwo można je staranować nawet samochodem osobowym. Koszty będą zdecydowanie niższe, a przede wszystkim – uratujemy życie swoje i pasażerów. Pociąg potrzebuje około kilometra, by wyhamować z prędkości 120 km/hmówi Marcin Antosz.

[1] Dane pochodzą z Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.


Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.

  • Marcin Tarczyński
  • Menedżer ds. komunikacji i analiz
  • m.tarczynski@piu.org.pl
  • 22 420 51 27
  • Polska Izba Ubezpieczeń