Polska Izba Ubezpieczeń

Wróć do wszystkich klientów

PIU: 10,5 mld zł trafiło do poszkodowanych

W I kw. 2018 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 10,5 mld zł. Najwięcej odszkodowań oraz zlikwidowanych szkód dotyczyło tradycyjnie ubezpieczeń komunikacyjnych.

 

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń po I kw. 2018 r.

·        70,3 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne poprzez krajowe obligacje i inne papiery o stałej kwocie dochodu

·        16,6 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu

·        312 mln zł podatku dochodowego do budżetu państwa

·         Ubezpieczyciele zebrali 16,3 mld zł składek, o 1,9 proc. więcej niż rok wcześniej

 

 Rynek komunikacyjny

 

Najważniejsze liczby:

 • Składka z ubezpieczeń OC  wyniosła 3,7 mld zł (wzrost o 6,8 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 2,3 mld zł (wzrost o 2,9 proc.)
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 2,1 mld zł (wzrost o 12,5 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 1,3 mld zł (wzrost o 9,2 proc.)

 

- Na rynku po I kw. 2018 r. widać zarówno wyhamowanie wzrostu składki jak i wzrostu wypłat. Pozostaje pytanie, czy jest to trwała tendencja. Bardzo istotne w tym kontekście jest ostatnie uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego w kontekście świadczeń dla osób pośrednio poszkodowanych. Sąd precyzyjnie określił, że sytuacje, w których można występować o zadośćuczynienie, gdy ustała więź rodzinna z ofiarą wypadku drogowego, są wyjątkowe – mówi Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

 

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

 

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 4,7 mld zł i była o 6,5 proc. wyższa niż rok wcześniej
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1 mld zł, spadek rok do roku o 1,4 proc.), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (688 mln zł, wzrost o 15,6 proc.) oraz ubezpieczenia OC (641 mln zł, wzrost rok do roku o 10,8 proc.)

 

- Pierwszy kwartał 2018 r. nie obfitował na szczęście w żadne masowe zdarzenia związane z pogodą. Prognozy mówią natomiast o możliwych gwałtownych burzach i deszczach nawalnych. Ubezpieczyciele są finansowo i logistycznie przygotowani na tego typu zjawiska, natomiast trzeba mieć nadzieję, że nie będziemy mieli okazji się o tym przekonywać – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

 

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:

 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 5,7 mld zł (spadek o 7,4 proc.)
 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 5,4 mld zł (spadek o 3,9 proc.)

 

- Ubezpieczyciele życiowi czekają przede wszystkim na ostateczny kształt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) i decyzję o zwolnieniu z podatku od aktywów środków, gromadzonych na długoterminowe oszczędzanie. Nie mam wątpliwości, że cele PPK powinny być realizowane z udziałem ubezpieczycieli. Mają oni nie tylko doświadczenie w zarządzaniu aktywami, ale też znakomite kontakty z pracodawcami, co pozwoli znacząco zwiększyć świadomość o PPK – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

 

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

 

 • Zysk netto ubezpieczycieli życiowych po I kw. 2018 wyniósł 470 mln zł i był o 3,1 proc. niższy niż rok wcześniej.
 • Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli I kw. 2018 r. z zyskiem 588 mln zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc.

 

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 679 mln zł i był wyższy niż rok wcześniej o 6,3 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 691 mln zł i był o 15,2 proc. wyższy niż rok wcześniej. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy na koniec I kw. 2018 r.  r. wyniósł 312 mln zł, a podatek od aktywów – ok. 180 mln zł.


Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.

 • Marcin Tarczyński
 • Menedżer ds. komunikacji i analiz
 • m.tarczynski@piu.org.pl
 • 22 420 51 27
 • Polska Izba Ubezpieczeń