Polska Izba Ubezpieczeń

Wróć do wszystkich klientów

PIU: Ubezpieczyciele mogą pomóc w upowszechnieniu PPK

Nowa wersja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) zakłada udział ubezpieczycieli w zarządzaniu PPK. Mimo tego, brak zwolnienia z podatku od aktywów w praktyce eliminuje ich ze wszystkich regulowanych i zbiorowych form długoterminowego oszczędzania w Polsce – wyjaśnia Polska Izba Ubezpieczeń.

Nowa wersja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z 24 maja 2018 roku zakłada udział ubezpieczycieli w tym systemie. Są oni jednak obciążeni podatkiem od aktywów. Dotyczy to także środków, które byłyby zgromadzone w ramach PPK. Stopa opodatkowania jest wyższa od proponowanego limitu kosztów za zarządzanie w umowach PPK w wysokości 0,5%. Oznacza to, że w obecnej wersji projektu oferowanie PPK przez ubezpieczycieli nie jest możliwe.

– Kluczem do powodzenia PPK jest powszechność – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Mogą ją zapewnić ubezpieczyciele, którzy dysponują dużym doświadczeniem w relacjach z pracodawcami. Jednak, żeby było to możliwe, ubezpieczyciele muszą być realnie uwzględnieni w tym projekcie. Dlatego PIU wnioskuje do ministra finansów o zwolnienie z podatku od aktywów środków zgromadzonych w PPK oraz nowych umowach PPE .

Bezpośrednie dotarcie do klientów i przedsiębiorców

Ubezpieczyciele docierają do przedsiębiorców od lat, chroniąc ich majątek, oferując ubezpieczenia grupowe, zdrowotne czy też PPE. Poprzez relacje z pracodawcami, ubezpieczyciele są też w stanie zapewnić oszczędzającym wsparcie edukacyjne, promując zalety długoterminowego oszczędzania za pomocą PPK.

Rozszerzony długoterminowy produkt

Ubezpieczyciele w ramach pobranego wynagrodzenia za zarządzanie programem oszczędnościowym w wysokości 0,5% będą oferowali dodatkowo ochronę ubezpieczeniową. Taki produkt spełnia zarówno długoterminowy cel oszczędzania na emeryturę i daje konkretną ochronę, przez co będzie bardziej atrakcyjny szczególnie dla młodych ludzi.

Zwolnienie z podatku aktywów gromadzonych w PPK będzie neutralne z punktu widzenia budżetu państwa. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i powszechne towarzystwa emerytalne nie są nim objęte, a więc brak zwolnienia z tego podatku ubezpieczycieli w obszarze PPK sprawi, że plany oferowane i zarządzane będą wyłącznie przez TFI i PTE.

PPE bez ubezpieczycieli?

Projekt ustawy o PPK ogranicza przy nowych umowach o prowadzenie PPE pobierane przez instytucję finansową koszty i opłaty do 0,6% wartości zarządzanych środków w skali roku. Ograniczenie oznacza, że zakłady ubezpieczeń nie będą mogły także zawierać nowych umów o prowadzenie PPE. W konsekwencji umowy te zawierane będą jedynie przez instytucje finansowe nieobciążone podatkiem od aktywów. W pewnym horyzoncie czasowym (prawdopodobnie około roku), wszystkie PPE prowadzone dzisiaj przez ubezpieczycieli, a jest to około 60 proc. wszystkich programów, przejdą w zarządzanie instytucji nieobciążonych podatkiem.


Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.

  • Marcin Tarczyński
  • Menedżer ds. komunikacji i analiz
  • m.tarczynski@piu.org.pl
  • 22 420 51 27
  • Polska Izba Ubezpieczeń