Polska Izba Ubezpieczeń

Wróć do wszystkich klientów

PIU: Prawie 40 mld zł trafiło do poszkodowanych #dziękiubezpieczeniom

W 2017 r. polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 39,8 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 8,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

 

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń 2017 r.

·        67,5 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu

·        16,6 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo
w akcje i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu

·        1,7 mld zł wypłat ze szkód spowodowanych żywiołami. To o 380 mln zł więcej niż rok wcześniej, głównie dzięki pomocy ubezpieczycieli dla ofiar nawałnic z III kw. 2017 r.

·        1,2 mld zł podatku dochodowego do budżetu państwa

 

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

 • Z OC komunikacyjnego wypłacono 8,6 mld zł, czyli o 7,2 proc. więcej niż rok wcześniej
 • Z autocasco wypłacono 4,5 mld zł, o 7,3 proc. więcej, niż rok wcześniej

 

- Dynamika wypłat odszkodowań nieco wyhamowała, aczkolwiek nadal widać wyraźnie, że do poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin trafia coraz więcej pieniędzy. Mimo tego, od początku 2017 r. rynek OC pozostaje rentowny i udaje się zachować na nim równowagę – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

 

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:

 • Wzrost odszkodowań za skutki żywiołów aż o 29 proc., do 1,7 mld zł. To przede wszystkim efekt wypłat odszkodowań dla ofiar żywiołów z drugiej połowy 2017 r.

 

- Zgodnie z danymi PIU, w Polsce ubezpieczonych jest około 60 proc. mieszkań i domów. Dzięki raportowi „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” wiemy także, że w Polsce ubezpiecza się mienie firm na kwotę 1,8 bln zł, co stanowi ok. 60 proc. całego ich majątku. Dużą część skutków żywiołów można więc naprawić dzięki ochronie ubezpieczeniowej - wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

 

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:

 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła niecałe 20,4 mld zł (wzrost o 11,3  proc.)
 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła ponad 24,6 mld zł (wzrost o 3 proc.)

 

- Zarówno wzrost składki jak i wzrost świadczeń dotyczy przede wszystkim ubezpieczeń o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

 

Wyniki finansowe ubezpieczycieli 

 • Zysk netto ubezpieczycieli życiowych w 2017 r. wyniósł 2,3 mld zł (wzrost o 5,7 proc.)
 • Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli 2017 r. z zyskiem netto 3,4 mld zł (z czego
  ponad 40 proc. stanowi dywidenda z PZU Życie SA do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych)

 

Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy za 2017 r. wyniósł 1,2 mld zł, a podatek od aktywów – ok. 600 mln zł.

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.

 • Marcin Tarczyński
 • Menedżer ds. komunikacji i analiz
 • m.tarczynski@piu.org.pl
 • 22 420 51 27
 • Polska Izba Ubezpieczeń