Polska Izba Ubezpieczeń

Wróć do wszystkich klientów

PIU: 29,6 mld zł trafiło do poszkodowanych #dziękiubezpieczeniom

Po III kwartałach 2017 r., polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 29,6 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Najważniejsze wyniki:

 • 67 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu
 • 17,1 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu
 • 876 mln zł podatku dochodowego do budżetu państwa
 • 46 mld zł zebranych składek, o 12,7 proc. więcej niż rok wcześniej

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

 • Więcej wypłaconych odszkodowań i świadczeń z OC komunikacyjnego: 6,3 mld zł, o 8,3 proc. więcej niż rok wcześniej
 • Więcej wypłaconych odszkodowań z autocasco: 3,3 mld zł, o 6,7 proc. więcej niż rok wcześniej


- Połowa zakładów ubezpieczeń nadal ma ujemny wynik na OC ppm. Sumarycznie rynek jest rentowny, co jest efektem zeszłorocznych podwyżek cen. To, jak wyglądać będzie dalsza polityka zakładów w kwestii OC, zależy od wartości wypłat dla poszkodowanych w przyszłości i wartości rezerw finansowych, koniecznych do zawiązania na ten cel – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:

 • Wzrost odszkodowań za skutki żywiołów aż o 24,4 proc., do 1,2 mld zł. To efekt wypłat odszkodowań dla ofiar żywiołów z pierwszej połowy tego roku

- Skutki tegorocznych nawałnic przynajmniej częściowo mogą być niwelowane dzięki odszkodowaniom wypłacanym przez ubezpieczycieli. Zgodnie z danymi PIU, w Polsce ubezpieczonych jest około 60 proc. mieszkań i domów - wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.


Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:

 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 15 mld zł (wzrost o 11,7 proc.)
 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 18,3 mld zł (wzrost o 2,7 proc.)

- Wzrost składki w ubezpieczeniach na życie to efekt przede wszystkim sprzedaży polis o charakterze inwestycyjnym i oszczędnościowym – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

 • Zysk netto ubezpieczycieli życiowych po III kw. 2017 r. wyniósł 1,8 mld zł
 • Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli III kw. 2017 r. z zyskiem netto prawie 3 mld zł (z czego blisko połowa stanowi dywidendę z PZU Życie SA do PZU SA, ujętą już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych)

Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniósł 876 mln zł, a podatek od aktywów – ok. 450 mln zł.

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.

 • Marcin Tarczyński
 • Menedżer ds. komunikacji i analiz
 • m.tarczynski@piu.org.pl
 • 22 420 51 27
 • Polska Izba Ubezpieczeń