Polska Izba Ubezpieczeń

Wróć do wszystkich klientów

PIU: Polisa na stan surowy w sam środek sezonu budowlanego

1. lipca to dzień, w którym swoje święto obchodzą architekci. Przy tej okazji warto przypomnieć, że początek lata to sam środek sezonu budowlanego i jest to czas wzmożonych prac dla wszystkich, którzy zdecydowali się na inwestycję w budowę własnego domu. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego tylko w I kwartale 2017 r. inwestorzy indywidualni zrealizowali 17 623 nowych budynków mieszkalnych, czyli aż o 6,6 proc. więcej w relacji r/r. Przeciętny czas trwania budowy tych budynków wyniósł 54,4 miesiąca[1]. Przynajmniej w części stresujących sytuacji związanych z realizacją inwestycji dla wszystkich realizujących budowę „na własną rękę” pomoc niesie ubezpieczenie domu w budowie.

O tym, jak nerwowy może być proces wznoszenia własnych czterech ścian, nie trzeba nikogo przekonywać. Żmudny proces zdobywania pozwolenia na budowę, przygotowanie finalnych projektów oraz wybór wykonawców i materiałów już na samym początku stanowi nie lada wyzwanie. Momentowi, w którym na pusty plac wkraczają robotnicy i zaczynają się pierwsze prace, towarzyszy pojawienie się kolejnych nieprzewidzianych trudności a nierzadko problemów. Szkody wyrządzone przez zdarzenia losowe takie, jak: gwałtowne burze, podtopienia czy niszczący grad mogą już na początku długiej drogi podciąć skrzydła nawet najbardziej zmotywowanym architektom i budowniczym. Zarówno dla profesjonalistów, jak i zwykłych inwestorów indywidualnych, którzy nierzadko inwestują oszczędności swojego życia w realizację marzenia o wybudowaniu własnego domu, poniesienie trudnych do przewidzenia dodatkowych kosztów może okazać się poza ich możliwościami finansowymi. Tego typu koszty mogą być zrekompensowane, kiedy budowę zabezpieczy się odpowiednią ochroną ubezpieczeniową.

Warto pamiętać, że dedykowane budowie domu polisy oferowane są przez większość ubezpieczycieli, ale ze względu na to, że są dobrowolne, mogą znacząco różnić się między sobą, nawet już w samej definicji pojęcia „dom w budowie”. – Z ubezpieczeniem budowy domu jest podobnie, jak z wyborem rodzaju i koloru elewacji. Musimy szczegółowo przekalkulować na jakim efekcie nam zależy i jak szeroko chcemy zabezpieczyć nasz dom przed działaniem zewnętrznych czynników, na które nie mamy wpływu – mówi Rafał Mańkowski, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń i tłumaczy: ­– Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie jak wysoką składkę jesteśmy skłonni opłacać i zastanowić się na jak szerokiej ochronie nam zależy. Przy czym kluczowe jest uwzględnienie potencjalnych ryzyk, zwłaszcza w kontekście żywiołów naturalnych, oraz określić planowany czas realizacji inwestycji, który chcemy objąć ochroną. Ubezpieczenie domu w budowie można wykupić już na samym początku prac, w zasadzie od momentu wylania fundamentów.

Podstawowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych. Do najczęstszych można zaliczyć: upadek drzewa na skutek silnego wiatru, zalanie, rozproszenie się ognia czy przepięcia instalacji elektrycznej. Istotą dopasowania ochrony jest dokładne prześledzenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Dzięki temu można upewnić się, czy polisa działa też w przypadku kradzieży materiałów budowlanych, rabunku sprzętu AGD bądź zniszczeń spowodowanych akcją ratowniczą (przy np. pożarze). Sumę ubezpieczenia można aktualizować w miarę postępu prac, albo z góry założyć planowaną wartość prac budowlanych pod koniec okresu ubezpieczenia. Jeżeli zostanie ustalona na zbyt niskim poziomie, należy liczyć się z tym, że wysokość odszkodowania nie pokryje wszystkich kosztów odtworzenia zniszczonego budynku i niezbędnych robót budowlanych.

Oprócz oczywistych korzyści w postaci finansowej rekompensaty powstałych szkód, warto pamiętać, że ubezpieczenia takie stanowią także zabezpieczenie kredytu zaciągniętego pod budowę domu. – Nie bez znaczenia są również pakiety assistance, które zapewnią kompleksową pomoc fachowców, jak hydraulik lub elektryk, czy np. przechowanie zabezpieczonych po powodzi materiałów na czas naprawy szkody  – dodaje Rafał Mańkowski.

Na wypadek, gdyby największą barierę do zawarcia takiego ubezpieczenia dla początkujących inwestorów stanowić miał poziom skomplikowania oferty, można skorzystać z profesjonalnej pomocy agentów ubezpieczeniowych lub brokerów. W naszym imieniu prześledzą oni i porównają aktualne oferty ubezpieczycieli. Podobnie jak w przypadku standardowego ubezpieczenia domu od zdarzeń losowych, w tym od skutków powodzi, podkreślić należy, że ubezpieczyciele mogą odmówić ochrony domu w budowie na terenach podwyższonego zagrożenia (jak np. tereny zalewowe) lub zaproponują polisę z odpowiednio skalkulowaną, wyższą składką. 

Ci, którzy architekturą zajmują się profesjonalnie na co dzień, muszą z kolei pamiętać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej.  Architekci wpisani są na listę profesji związanych z dużą odpowiedzialnością, które objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem. Taka polisa chroni ich klientów, którzy mają dzięki temu gwarancję odszkodowania z tytułu błędów zawodowych (np. wady konstrukcyjne w projekcie, których naprawa generuje dodatkowe koszty). Dla wykonujących zawód jest to z natomiast ochrona przed potencjalnymi kosztami naprawienia tych błędów. Ubezpieczenia są obowiązkowe, ale elastyczne, bowiem ubezpieczyciele oferują możliwość wykupu dodatkowych klauzuli, zwiększających zakres bądź sumę gwarancyjną. W przypadku architektów minimalna suma gwarancyjna wynosi 50 000 euro na jedno zdarzenie.

Zbliżający się Dzień Architektury często wykorzystuje się do przedstawienia najlepszych realizacji i dobrych praktyk w tej dziedzinie. W tym kontekście należy dodać, że odpowiednie ubezpieczenie domu w budowie jest realną ochroną dla indywidualnych inwestorów
i sprzyjają realizacji nawet najśmielszych budowlanych planów.

[1] Źródło: GUS, Budownictwo mieszkaniowe I kwartał 2017 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-i-kwartal-2017-roku,4,29.html 

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.