Polska Izba Ubezpieczeń

Wróć do wszystkich klientów

PIU: 180 wypadków z udziałem dzieci dziennie

W poprzednim roku szkolnym w całej Polsce doszło do ponad 65 tys. wypadków w placówkach oświatowych – wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do największej liczby ciężkich wypadków dochodzi w szkole podstawowej i gimnazjum, gdzie wystąpiły kolejno 62 i 53 tego typu zdarzenia.[1] Z okazji Dnia Dziecka warto przypomnieć rodzicom, jak mogą zabezpieczyć się przed trudnymi do przewidzenia finansowymi konsekwencjami wypadków, którym dzieci ulegają lub które mogą spowodować.

Kiedy piłka trafia w szybę

 Za skutki finansowe wypadków odpowiadać może sprawca lub osoba, pod której opieką on pozostaje. Z myślą o tego typu sytuacjach ubezpieczyciele proponują ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Ochroni ono budżet domowy przez niespodziewanym, a czasami dużym wydatkiem, który może być związany z obowiązkiem naprawienia szkody wyrządzonej także przez dziecko. Rodzice oraz opiekunowie odpowiadają za szkody wyrządzone przez swoich podopiecznych. Dlatego ich polisa OC w życiu prywatnym pokryje odszkodowanie za szybę wybitą podczas gry w piłkę na podwórku, porysowany samochód przez zbyt beztroską jazdę rowerem czy wizytę u dentysty kolegi, z którym nasze dziecko stoczyło bójkę.

 - Nie każdy sąsiad będzie wyrozumiały. Warto zapewnić więc sobie finansowe wsparcie i zabezpieczenie pokrycia roszczeń poszkodowanego. Szczegółowy zakres i ochronę należy przedyskutować z ubezpieczycielem lub pośrednikiem. Od tego, jak szeroki zakres wybierzemy, zależeć będzie wysokość składki – mówi Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Na wypadek poważnej szkody

 Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) rodzice mogą kupić oddzielnie dla siebie i poszczególnych członków rodziny. Gdy nasze dziecko ucierpi w niebezpiecznym zdarzeniu, np. złamie nogę – ubezpieczyciel wypłaci określone świadczenie, które może ulżyć rodzicom w wydatkach na leczenie. Nie do przecenienia jest również oferowana przez ubezpieczycieli opcja assistance. Pakiet zapewnia takie usługi, jak: dostawa leków do miejsca zamieszkania, indywidualne nauczanie w domu czy konsultacje psychologa. Jest to praktyczna pomoc w tak traumatycznej dla każdego rodzica sytuacji, jakim jest wypadek dziecka. Ubezpieczenie NNW można zakupić w postaci polisy grupowej lub indywidualnie. – Ubezpieczyciele zdejmują z barków rodziców wiele trosk jeżeli decydujemy się na taką polisę, zwłaszcza kiedy kupujemy ją w szkole, sprawdźmy dokładnie, jaki jest zakres ochrony polisy, w tym zakres terytorialny oraz ile wynosi suma ubezpieczenia. Od niej zależy ewentualne odszkodowanie, które jest określane procentowym uszczerbkiem na zdrowiu – mówi Marcin Tarczyński.

 Niezależnie od planów urlopowych warto pamiętać, że statystycznie każdego dnia w szkołach dochodzi do niemal 180 wypadków z udziałem dzieci, dlatego aby nie martwić się o finansowe skutki tych zdarzeń warto wcześniej rozważyć dedykowane rodzicom produkty ubezpieczeniowe. Tegoroczny Dzień Dziecka może być zatem okazją nie tylko do zakupu słodyczy i zabawek, ale i kompleksowej ochrony dla całej rodziny.

[1] Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wypadki w szkołach i placówkach oświatowych https://danepubliczne.gov.pl/dataset/wypadki_w_szkolach_i_placowkach_oswiatowych

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.