Polska Izba Ubezpieczeń

Wróć do wszystkich klientów

Chłopców rodzi się rocznie ok. 11 tys. więcej, ale to kobiety dożyją późnej starości

52 proc. społeczeństwa nad Wisłą to kobiety. Współczynnik feminizacji naszego kraju jest wyższy niż średnia europejska o 2 pkt. i wynosi prawie 107, co oznacza, że na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet.[1] To właśnie w Polsce 19,8 mln matek, partnerek, przyjaciółek i babć troszczy się codziennie o swoich najbliższych.

16 tys. szczęścia więcej w 2016 r. [2]

W 2016 r. w Polsce przyszło na świat 385 tys. dzieci, o 16 tys. więcej niż w 2015 r.[3] Oczekiwanie na dziecko to czas wyjątkowy i powinien mu towarzyszyć komfort, jeśli chodzi o opiekę lekarską i dostęp do badań. Ubezpieczenia związane z zajściem w ciąże, mogą gwarantować nielimitowane wizyty u ginekologa i pakiety badań. Najczęściej tego typu polisy oferowane są jako rozszerzenie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawowe pakiety zapewniają na ogół opiekę ambulatoryjną, natomiast aby ochrona obejmowała również hospitalizację bądź dodatkowe usługi „premium”, należy wybrać szerszy wariant ochrony. Posiadaczki takich polis mogą liczyć na komfortowe warunki porodu, a nawet poporodową opiekę medyczną.

W związku ze zróżnicowaniem oferty ubezpieczeń dla przyszłych mam Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń ds. ubezpieczeń zdrowotnych radzi – Przed decyzją o zakupie polisy warto upewnić się że lekarz, u którego chcemy prowadzić ciążę pracuje w gabinecie, z którym współpracuje ubezpieczyciel. Niektóre zakłady ubezpieczeń za dodatkową opłatą umożliwią nam także wizytę u dowolnie wybranego i wskazanego przez nas lekarza spoza puli specjalistów zakontraktowanych przez ubezpieczyciela. Warunki takiego rozwiązania  opisane są w OWU i należy się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy ubezpieczenia  – dodaje Dorota M. Fal.

Aż 81,6 lat – tyle żyje statystyczna Polka

Średnia długości życia Polek wynosi 81,6 lat (to wciąż 1,4 roku mniej niż europejska średnia).[4] Obecnie ubezpieczenia na życie, oferowane w naszym kraju, związane są nie tylko ze świadczeniami dla najbliższych w przypadku śmierci ubezpieczonego. Zapewniają także wsparcie finansowe w przypadku choroby czy wypłatę świadczenia pieniężnego za pobyt w szpitalu. Oczywiście im szerszy zakres ochrony i większa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka. Podobnie, jak w przypadku każdego innego produktu ubezpieczeniowego, istnieje lista istotnych wyłączeń, z którymi bezwarunkowo należy się zapoznać. - Taka forma ochrony cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ ubezpieczenie na życie może służyć także jako zabezpieczenie naszego zadłużenia - kredytu hipotecznego czy tego zaciągniętego na założenie firmy lub zakup samochodu - mówi Dorota M. Fal

40 proc. kobiet umierających w wieku 40 - 69 lat odchodzi z powodu raka

Z danych GUS wynika, że u 40 proc. umierających kobiet w wieku 40 - 69 lat przyczyną śmierci jest nowotwór złośliwy. Największym zagrożeniem dla kobiet pozostaje niezmiennie rak piersi, którego występowanie zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów w ciągu ostatnich 30 lat wzrosło ponad dwukrotnie. Dostęp do szerokiej i szybkiej diagnostyki jest kluczowy do skutecznej profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów, a w wielu przypadkach gwarantuje powrót do pełnego zdrowia. Dlatego aby ominąć długie kolejki do lekarza coraz więcej osób decyduje się na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne (DUZ). Według najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń posiada je już 1,7 miliona Polaków.


[1] Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy, Główny Urząd Statystyczny, 31.01.17.

[2] Sytuacja demograficzna w Polsce w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, 31.01.17.

[3] Ibidem.

[4] Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, 16.02.17


Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku. Więcej informacji na: www.piu.org.pl