Fidelity International

Wróć do wszystkich klientów

Fidelity: Polski awans do statusu Rynku Rozwiniętego - FTSE Russell

Warszawa, 26.9.2018.

Decyzja FTSE o reklasyfikacji polskiego rynku akcji i nadaniu mu statusu rynku rozwiniętego stanowi istotną zmianę dla krajowej giełdy. Niemniej jednak, nie oczekujemy znaczącego wpływu na kształt funduszy akcyjnych oraz procesu podejmowania decyzji przez naszych zarządzających portfelami. Wynika to z tego, że w procesie inwestycyjnym Fidelity wykorzystuje analizę bottom-up, ukierunkowaną na identyfikację atrakcyjnie wycenionych spółek z perspektywicznymi fundamentami, niezależnie od tego, czy wchodzą one w skład konkretnych benchmarków. Reklasyfikacje indeksów są dla nas wydarzeniami drugorzędnymi w kontekście naszych decyzji inwestycyjnych. Dołączenie Polski nie doprowadzi do istotnej zmiany składu indeksów FTSE Russell dla rynków rozwiniętych, a co za tym idzie relatywnego pozycjonowania tych funduszy, które są zarządzane względem tych benchmarków przez pryzmat ryzyka. W tym kontekście oczekuje się, że Polska będzie odpowiadała za ok. 0,1% indeksu FTSE Developed All Cap Index. Stale monitorujemy nasze spektrum inwestycyjne, ale na chwilę obecną widzimy ograniczone możliwości inwestycyjne na polskim rynku akcji. Po części wynika to z tego, że warszawska giełda jest w dużej mierze zależna od spółek z sektora finansowego, w szczególności od banków, które to były silne w 2017 r., z uwagi na oczekiwania dotyczące rosnącej marży odsetkowej. Zdajemy sobie sprawę, że działają one w bardzo konkurencyjnym lokalnym środowisku, gdzie o udział w rynku rywalizuje wiele podmiotów. Obecnie bardziej zyskowne pomysły na inwestowanie w sektor bankowy dostrzegamy w innych krajach. Poza finansami, niektóre sektory mogą być podatne na działania rządu, szczególnie sektor użyteczności publicznej.

Dominik Bekkewold - Przedstawiciel Fidelity International w Polsce

 

 

Notka redakcyjna

Fidelity International oferuje instytucjom, osobom fizycznym i ich doradcom światowej klasy rozwiązania inwestycyjne oraz fachową wiedzę w zakresie funduszy emerytalnych, mając na celu wsparcie klientów chcących zapewnić lepszą przyszłość siebie i kolejnym pokoleniom. Jako prywatna spółka myślimy w perspektywie wielopokoleniowej i inwestujemy długoterminowo. Udzielanie klientom pomocy w oszczędzaniu na emeryturę i realizacji innych długoterminowych inwestycji jest sednem naszej działalności od niemal 50 lat.

Oferujemy własne rozwiązania inwestycyjne oraz dostęp do oferty innych podmiotów, a także zapewniamy usługi związane z inwestowaniem: indywidualnym inwestorom i ich doradcom zapewniamy wskazówki służące pomocą w prowadzeniu inwestycji w sposób prosty i wydajny pod względem kosztów. Instytucjom, w tym funduszom inwestycyjnym, bankom i firmom ubezpieczeniowym oferujemy indywidualnie opracowane rozwiązania inwestycyjne oraz kompleksowe zarządzanie aktywami. Pracodawcom zapewniamy dodatkowe usługi administrowania środkami emerytalnymi oraz niezależne zarządzanie inwestycjami.

Odpowiadamy za aktywa klientów o wartości 416 miliardów USD (315 miliardów GBP, 356 miliardów euro) należące do ponad 2,3 miliona podmiotów z regionu Azji i Pacyfiku, Europy, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej. Powyższe dane są aktualne na dzień 30.06.2018 roku.

Wszelkie wyrażone opinie dotyczą momentu sporządzania niniejszej informacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania.

Fidelity oferuje informacje jedynie na temat własnych produktów i usług, oraz nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w oparciu o indywidualną sytuację, z wyjątkiem przypadków konkretnie określonych przez odpowiednio upoważnioną firmę w formalnej komunikacji z klientem.

Fidelity International oznacza grupę spółek tworzących światową organizację zarządzania inwestycjami, która przekazuje informacje na temat produktów i usług w wyznaczonych jurysdykcjach poza Ameryką Północną. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie są adresowane do osób przebywających w Stanach Zjednoczonych i nie mogą być przez takie osoby wykorzystywane jako podstawa do działania. Adresatami tych informacji są wyłącznie osoby będące rezydentami w jurysdykcjach, w których właściwe fundusze są dopuszczone do dystrybucji, lub w takich, gdzie dopuszczenie takie nie jest wymagane.

O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie produkty są dostarczane przez spółkę Fidelity International, a wszelkie przedstawione opinie stanowią opinie spółki Fidelity International. Nazwy Fidelity, Fidelity International,  znak graficzny Fidelity International oraz symbol F stanowią zastrzeżone znaki towarowe firmy FIL Limited.Profesjonalni analitycy obejmują pracowników i analityków.

Issued by FIL (Luxembourg) S.A., authorised and supervised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). MKAT6708