Fidelity International

Wróć do wszystkich klientów

Fidelity International staje się liderem cenowym w obszarze europejskich funduszy indeksowych

  • Na 18 europejskich rynkach uruchomiono paletę nisko kosztowych funduszy indeksowych dla różnych regionów
  • Opłaty rozpoczynają się od zaledwie 0,06%

 

Fidelity International (Fidelity) uruchomiło dzisiaj sześć nisko kosztowych funduszy indeksowych z wielu różnych rynków, dzięki czemu firma stała się liderem cenowym* w obszarze funduszy indeksowych.

Oferta sześciu zarejestrowanych w Irlandii funduszy (ICAV), obejmująca USA, Europę, Japonię, Azję Pacyficzną bez Japonii, globalne rynki rozwinięte oraz wschodzące, będzie posiadała nieskomplikowane i niskie stawki opłat. Rozpoczynają się one od 0,06% dla Funduszu dedykowanego S&P 500 i sięgają 0,20% w przypadku MSCI Emerging Markets Fund.

W odróżnieniu od wielu innych dostawców fundusze indeksowe Fidelity będą dostępne dla ogółu inwestorów – detalicznych (przy wykorzystaniu platform inwestycyjnych), profesjonalnych oraz instytucjonalnych – przy takiej samej opłacie, niezależnie od wartości zainwestowanych środków.

Dostępne będą również klasy jednostek zabezpieczonych względem funta szterlinga oraz euro, zapewniając inwestorom wyższą elastyczność w zarządzaniu ich ryzykiem walutowym**. Fundusze będą mogli nabyć inwestorzy z 18 rynków europejskich.

Oferta nowych, zarejestrowanych w Irlandii funduszy indeksowych Fidelity (ICAV):

Nazwa funduszu ICAV

Bieżące koszty funduszu (ang. OCF) (%)

Fidelity S&P 500 Index Fund

0,06

Fidelity MSCI Europe Index Fund

0,10

Fidelity MSCI Japan Index Fund

0,10

Fidelity MSCI World Index Fund

0,12

Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund

0,13

Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund

0,20

 Źródło: Fidelity International. Kwiecień 2018. Bieżące koszty funduszu dla jednostek typu hedge mogą się różnić, z uwagi na dodatkowe koszty.

 

Christophe Gloser, Head of Wholesale Continental Europe, Fidelity International powiedział: „Chociaż aktywne zarządzanie pozostaje w centrum naszego biznesu, to zdajemy sobie sprawę, że jeśli chodzi o inwestycje, to klienci wymagają możliwości wyboru oraz jakości. Niezależnie od tego, czy dotyczy to funduszy zarządzanych aktywnie, pasywnie bądź na obydwa sposoby”.

„Przez pewien czas oferowaliśmy w Wielkiej Brytanii paletę produktów naśladujących indeksy, a niedawno uruchomiliśmy szereg rozwiązań ‘smart beta ETF’ w skali globalnej. Rozszerzenie oferty w zakresie inwestycji pasywnych na całą Europę, przy najbardziej konkurencyjnych cenach na rynku, potwierdza nasze zaangażowanie w oferowanie szerszego wyboru i dodanie wartości dla klientów”.

Nick King, Head of Indexing and Exchange Delivered Products, Fidelity International, skomentował: „Jesteśmy świadkami silnego rozwoju produktów naśladujących indeksy. Na obecną chwilę w zarejestrowane w Europie akcyjne fundusze indeksowe zainwestowano 661 mld $ ***. Ta wartość może być tylko wyższa, gdyż inwestorzy poszukują efektywnego i nisko kosztowego dostępu do globalnych rynków. Cieszę się, że możemy obecnie oferować klientom w Europie wybór spośród najlepszych funduszy indeksowych dostępnych na rynku. Jest to jawnym zademonstrowaniem naszego celu, jakim jest oferowanie światowej klasy rozwiązań dla klientów, niezależnie od tego, w jaki sposób chcą inwestować”.

Fidelity zarządza zarejestrowanymi w Wielkiej Brytanii funduszami indeksowymi (OEIC) począwszy od 1996 r., a w 2014 r. ofertę nisko kosztowych funduszy rozszerzyło do siedmiu. W 2017 r. Fidelity zwiększyło swoje kompetencje inwestycyjne przez uruchomienie produktów ‘Smart Beta ETF’.

 

Wartość inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, w związku z czym możesz otrzymać z powrotem mniej, niż zainwestowałeś.

  


Uwagi dla edytorów

 Dont take any unnecessary risks.png

Fidelity UCITS II ICAV jest zarejestrowany w Irlandii, podlega (aktowi prawnemu) Irish Collective Asset-management Vehicles Act z 2015 roku i jest autoryzowany przez Bank Centralny Irlandii jako UCITS.

Fidelity oferuje wyłącznie informacje na temat produktów i usług, nie oferuje zaś spersonalizowanej rekomendacji inwestycyjnej, poza tymi sporządzonymi przez autoryzowane firmy i formalnie skomunikowanymi klientom.

Fidelity International to określenie grupy spółek, które tworzą globalną organizację inwestycyjną, która dostarcza informacji na temat produktów i usług w jurysdykcjach poza Ameryką Północną. Komunikacja ta nie jest skierowana do osób w USA i nie powinna być ona przez nie wykorzystywana w celu podejmowania decyzji. Skierowana jest ona wyłącznie do osób w jurysdykcjach, gdzie odpowiednie fundusze autoryzowane są do dystrybucji lub tam, gdzie taka autoryzacja nie jest wymagana.

Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie produkty i usługi są dostarczane przez Fidelity International, wszystkie opinie pochodzą od Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, logo Fidelity International i symbol F to zarejestrowane znaki handlowe FIL Limited.

Rekomendujemy uzyskanie pełnej informacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestycje powinny być dokonywane na bazie aktualnego prospektu, odpowiednich materiałów dodatkowych oraz KIID (pol. Kluczowe Informacje dla Inwestorów), które dostępne są wraz ze sprawozdaniem rocznym i półrocznym bez żadnych kosztów u naszych dystrybutorów, wymienionych poniżej, lub w naszym European Service Centre w Luksemburgu, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luksemburg. Austria: Nasz austriacki agent rozliczeniowy UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wiedeń, Austria lub na www.fidelity.at. Republika Czeska: Nasz agent rozliczeniowy UniCredit Bank Czech Republic a.s., Zeletavska 1525/1, 14092 Praga 4 - Michle, Republika Czeska. KIID jest dostępny w języku czeskim. Francja: FIL Gestion, autoryzowany i nadzorowany przez AMF (Autorité des Marchés Financiers) N°GP03-004, 29 rue de Berri, 75008 Paryż. Dokument jest dostępny we Francji na żądanie. Niemcy: FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt nad Menem lub www.fidelity.de. Węgry: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Akademia u. 6, 1054 Budapeszt. The KIID jest dostępny w języku węgierskim. Holandia: FIL (Luxembourg) S.A., Oddział Holenderski (zarejestrowany w AFM), World Trade Centre, Tower H, 6th Floor, Zuidplein 52, 1077 XV Amsterdam (tel. 0031 20 79 77 100). Polska: Nasze biuro w Polsce lub na www.fidelity.pl. Dodatkowe informacje dla inwestorów dostępne na żądanie. Słowacja: Nasz agent rozliczeniowy to UniCredit Bank Slovakia, a.s., Sancova 1/A 81333, Słowacja. KIID jest dostępny w języku słowackim.

Przygotowane przez: FIL (Luksemburg) S.A., autoryzowane i nadzorowane przez CSSF (Comission de Surveillance du Secteur Financier) / FIL Gestion, autoryzowany i nadzorowany przez AMF (Autorité des Marchés Financiers) / FIL Investments Services GmbH.

 

*Źródło: Morningstar Direct, dane na dzień 23/03/2018. Uwzględniają jedynie otwarte fundusze inwestycyjne, z wyłączeniem ETF-ów. Obejmują jedynie te fundusze, które przez Morningstar oznaczone są jako “indeksowe” i są zarejestrowane w Dublinie, Luksemburgu lub Wielkiej Brytanii. Analizie poddano bieżące koszty funduszy z takim samym benchmarkiem jak oferowane przez Fidelity produkty ICAV o pasywnej strategii. Klasy jednostek, które nie są powszechnie dostępne zostały wyłączone, np. klasy jednostek dostępne jedynie dla inwestorów instytucjonalnych lub klasy jednostek, w przypadku których opłaty dla firmy zarządzającej regulowane są na podstawie odrębnego porozumienia.

** Źródło: Fidelity International, kwiecień 2018. Informacje i bieżące koszty funduszu (ang. OCF) dla klasy jednostek zabezpieczonych walutowo. Przedstawione wartości są szacunkowe, z uwagi na niedawną datę startu.

Klasa jednostek zabezpieczonych walutowo

Bieżące koszty funduszu z zabezpieczeniem walutowym (funt i euro)

Fidelity S&P 500 Index Fund

0,15%

Fidelity MSCI Europe Index Fund

0,20%

Fidelity MSCI Japan Index Fund

0,20%

Fidelity MSCI World Index Fund

0,22%

 

*** Źródło: dane Morningstar według stanu na 27 marca 2018 roku

Część z przedstawionych tu funduszy jest indeksowana do indeksu MSCI. Fundusze lub papiery wartościowe przytoczone w publikacji nie są sponsorowane, aprobowane lub promowane przez MSCI. MSCI nie ma żadnych zobowiązań odnośnie tych funduszy lub papierów wartościowych, lub indeksów, na których te fundusze/papiery wartościowe bazują. Prospekt emisyjny oraz istotna informacja dodatkowa zawiera bardziej dokładny opis ograniczonych powiązań, jakie MSCI ma z Fidelity i powiązanymi funduszami.

Indeks S&P500 to produkt S&P Dow Jones Indices LLC i jest licencjonowany na rzecz FIL Fund Management (Ireland) Limited („FIL”). Fidelity S&P500 Index Fund nie jest sponsorowany, aprobowany, sprzedawany lub promowany przez S&P500 Dow Jones Indices LLC lub jej spółki zależne. Nikt spośród S&P Dow Jones Indices LLC, jej spółek zależnych lub licencjonowanych podmiotów trzecich nie daje żadnych gwarancji odnośnie inwestycji w tego typu produkt. S&P 500® to licencjonowany znak handlowy Standard&Poor’s Financial Services LLC i jest licencjonowany na rzecz FIL.

 


O Fidelity International

Fidelity International oferuje światowej klasy rozwiązania inwestycyjne oraz emerytalne. Jako że jesteśmy spółką niezależną i prywatną, inwestycje to nasz jedyny obszar biznesowy. Determinantą naszej działalności są potrzeby klientów, nie akcjonariuszy. Chcemy dostarczać naszym klientom innowacyjnych rozwiązań, by przyszłość była lepsza. Zainwestowaliśmy £239.3 mld na całym świecie, na rzecz klientów z 26 państw z regionu Azji i Pacyfiku, Europy, Bliskiego Wschodu i Południowej Afryki. Spektrum naszych klientów sięga od banków centralnych, funduszy państwowych, dużych przedsiębiorstw, instytucji finansowych, ubezpieczycieli i zarządzających aktywami, aż po klientów indywidualnych. Oprócz usługi zarządzania aktywami, oferujemy również administrację inwestycjami oraz doradztwo w obszarze programów emerytalnych dla pracodawców, doradców i klientów indywidualnych w kilku krajach. Odpowiadamy za administrację £77.4 mld aktywów. Dane na 31 grudnia 2017 roku.