Fidelity International

Wróć do wszystkich klientów

Fidelity International analyst survey: Zaufanie firm wspina się na nowe szczyty, pomimo obaw o inflację

Zgodnie z najnowszym badaniem Fidelity International, zaufanie przedsiębiorstw spośród największych na świecie firm na kolejne 12 miesięcy osiągnęło 5-letnie szczyty.

Fidelity Analyst Survey za 2018 rok powstało na podstawie opinii naszych 143 analityków, którzy odbywają blisko 16 000 spotkań z władzami poszczególnych spółek każdego roku. W ich opinii zaufanie firm rosło systematycznie od 2016 roku i znajduje się obecnie na 5-letnich szczytach, co sugeruje pozytywne perspektywy dla fundamentów spółek w kolejnych 12 miesiącach.

Wykres 1: Globalny sentyment przedsiębiorstw na 5-letnim szczycie
Fidelity Sentiment Indicator (pol. wskaźnik sentymentu Fidelity)

Globalny sentyment przedsiębiorstw na 5-letnim szczycie.jpg 

Źródło: Fidelity International, luty 2018. Wskaźniki Fidelity Global Sentiment bazują na skali 1-10. Wynik poniżej 5 sugeruje pogarszające się warunki, a powyżej 5 obrazuje ich poprawę.

Niewiele sygnałów ostrzegawczych, ale ostrożność pozostaje wskazana

Pomimo wzrostu zmienności na rynkach, badanie nie daje wielu podstaw do tego, by oczekiwać rychłego zakończenia tych niemal doskonałych warunków, z pewnością brak też wyraźnych sygnałów ostrzegawczych.  

Inflacja nie jest poważnym powodem do obaw. Rosnące koszty, płace oraz ceny wytworzonych produktów, wraz ze wzrostem kosztów finansowania, mogą doprowadzić do zaostrzenia polityki monetarnej. Ograniczy to wzrost realnego popytu i wymusi na spółkach cięcia inwestycji i planów wydatkowych. . Podczas gdy nasi analitycy informują o umiarkowanym wzroście kosztów produkcji i presji na wynagrodzenia oraz ograniczonej sile cenotwórczej spółek, to z przekonaniem oczekują, że inflacja po stronie producentów pozostanie na poziomie równym bądź niższym inflacji konsumenckiej.

Zgodnie ze słowami Marty Dropkin, Head of Research, Fixed Income, Fidelity International: “Zazwyczaj na tym etapie cyklu dźwignia finansowa zaczyna rosnąć, gdyż spółki stają się zbyt pewne siebie. Co więcej, całkowite zadłużenie na świecie (zarówno prywatne jak i publiczne) wzrosło do rekordowego poziomu, dużo wyższego niż przedkryzysowy. Sprawia to wszystkie główne gospodarki są bardziej wrażliwe na rosnące stopy procentowe niż kiedykolwiek wcześniej.1

“Nie będzie zatem zaskoczeniem, jeżeli poziomy dźwigni oraz spodziewanych bankructw wzrosną, a bilanse spółek pogorszą się. Jednak nasze dane tego nie potwierdzają. Odmiennie, nasze badanie wskazuje na silne bilanse spółek w różnych sektorach; stabilne są potrzeby finansowe, koszty nakładów i odsetek bankructw; w dodatku dźwignia spadała nieznacznie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy – co odzwierciedla ostrożne wykorzystanie kapitału pomimo utrzymującego się od lat wzrostu gospodarczego”

Zaufanie we wszystkich sektorach i regionach

Zaufanie jest szokująco jednorodne w przekroju sektorowym i regionalnym, i silniejsze niż rok temu praktycznie w każdym obszarze oprócz technologii, gdzie poziom zaufania był niezwykle wysoki już wcześniej.

Wykres 2: Sentyment spółek w górę we wszystkich regionach…
Fidelity Sentiment Indicator

Sentyment spółek w górę we wszystkich regionach.jpg

Source: Fidelity International, February 2018.

Michael Sayers, Head of Research, Equities, Fidelity International komentuje: “Zarządy dostrzegają łagodne warunki na horyzoncie, dostosowując do nich swoje plany. W większym stopniu niż w latach ubiegłych pokładają wiarę w rosnący popyt, utrzymując przy tym koszty w ryzach. Tym, co jest główną różnicą w porównaniu do poprzednich lat, są ponowne inwestycje w kapitał produkcyjny. Łożą środki na technologię, by pozostać innowacyjnymi i konkurencyjnymi, jednocześnie stopniowo podnosząc płace.

“Są chętne, by wykorzystywać rosnące zyski w celu wypłaty większej dywidendy lub skupu akcji własnych, wypatrując również okazji w obszarze fuzji i przejęć. Są przekonane, że ich bilanse są zdrowe, nie tylko z powodu cięć kosztów i racjonalizacji wydatków, ale również dlatego, że wiele z nich wykorzystało hossę na rynkach długu, aby zrefinansować swoje zadłużenie po niższej stopie i wydłużyć jego zapadalność.

Wykres 3: …i sektorach

Fidelity Sentiment Indicator

i sektorach.jpg

Źródło: Fidelity International, luty 2018. 

 


O Analyst Survey

Doroczne badanie Analyst Survey przeprowadzane przez Fidelity International obejmuje wszystkie regiony i sektory. Jego celem jest możliwie wczesna identyfikacja zmian w otoczeniu przedsiębiorstw oraz rozpoznanie nowych trendów i możliwości inwestycyjnych. Badanie jest oparte na dogłębnym pokryciu analitycznym przez Fidelity wybranych sektorów i wzbogacone jest przez wiedzę ze spotkań z władzami spółek. Przeciętnie w ciągu roku analitycy przeprowadzają 16 000 takich spotkań. W związku z tym opinie z badania odzwierciedlają nastawienie tysięcy prezesów i dyrektorów wykonawczych z firm na całym świecie.

Fidelity International przeprowadziło badanie wśród 143 analityków w grudniu 2017 r.

 

Uwaga dla edytorów

1 Globalne zadłużenie wzrosło do najwyższego dotychczas poziomu 230 bilionów $ w 3 kw. 2017 - $16 bilionów więcej niż na koniec 2016 i 3 razy większe niż globalne PKB, zgodnie z danymi Institute of International Finance (IIF): https://www.iif.com/publications/global-debt-monitor

 

O Fidelity International

Fidelity International oferuje światowej klasy rozwiązania inwestycyjne oraz ekspertyzę w tematyce emerytalnej. Jesteśmy niezależną, prywatną firmą, której jedynym biznesem są inwestycje. Kierują nami potrzeby naszych klientów, nie akcjonariuszy. Chcemy dostarczać naszym klientom innowacyjnych rozwiązań dla lepszej przyszłości. Zainwestowaliśmy w imieniu klientów 239,3 mld funtów na całym świecie, w 25 krajach Azji i Pacyfiku, Europy, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Południowej. Zakres naszych klientów obejmuje banki centralne, fundusze rządowe, duże przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe i zarządzające majątkiem, a także osoby prywatne. Oprócz usługi zarządzania aktywami, oferujemy administrowanie inwestycjami oraz porady w zakresie programów pracowniczych, dla doradców i inwestorów indywidualnych w wielu krajach. Jesteśmy odpowiedzialni za administrowanie kapitałem wartym 77,4 mld funtów. Dane na 31 grudnia 2017.

 

Wszystkie przedstawione opinie są aktualne na datę sporządzenia materiału i mogą ulec zmianie bez informowania.