Fidelity International

Wróć do wszystkich klientów

Fidelity International ogłasza przełomowe na rynku zmiany w modelu wynagradzania

W odpowiedzi na przybierającą na sile debatę odnośnie wartości aktywnego zarządzania funduszami, zbieżności interesów branży i klientów oraz transparentności opłat, Fidelity International wierzy, że nadszedł czas fundamentalnej zmiany dotyczącej pobieranych opłat.

Obecnie Fidelity International jest liderem rynkowym dzięki wprowadzeniu nowego modelu zmiennej opłaty za zarządzanie w przypadku swoich produktów, dedykowanych rynkom akcji z całego świata. Będzie to oznaczało zarówno redukcję opłat stałych, jak i wynagrodzenia zmiennego, bezpośrednio uzależnionego od wyników funduszu.

Ten koszt zmienny operuje na zasadzie ‘sliding scale’ i jest sposobem na podział ryzyka, określany jest czasem jako tzw. ‘fulcrum fee’. Jeżeli dostarczymy ponadprzeciętny wynik po uwzględnieniu kosztów, to podzielimy się nadwyżką. Jeżeli zaś stopa zwrotu będzie na poziomie benchmarku lub poniżej, w nowym modelu poziom kosztów ulegnie obniżeniu. Koszt klienta będzie zakotwiczony w określonym przedziale, z ustalonym górnym i dolnym ograniczeniem.

Jak mówi Brian Conroy, Prezes Fidelity International, “Chcemy zademonstrować nasze przywiązanie do aktywnego stylu zarządzania. Odchodzimy od modelu stałej opłaty, nasze wynagrodzenie będzie zależało od wartości dostarczonej klientowi. Taka zmiana zbliży wyniki z naszego biznesu do wyników portfeli klientów, a wierzymy że Ci oraz nadzór właśnie tego oczekują. Nasza struktura opłat zrekompensuje słabsze wyniki, gdy w przypadku naszych konkurentów tak nie jest.”

Dzisiaj podajemy do wiadomości również nasze stanowisko odnośnie regulacji MiFID II i analiz zewnętrznych podmiotów. W pełni popieramy cel regulacji, ale wierzymy, że debata nad nimi skupiła się nad modelem płatności za analizy zewnętrzne, zamiast na całkowitych kosztach usług zarządzania aktywami i ich rzeczywistej wartości. Dodatkowo globalny charakter naszego biznesu, zarówno z uwagi na klientów, jak i ich dostęp do naszej globalnej platformy analitycznej oznacza, że w naszej firmie musi obowiązywać jeden spójny model.

Mając to na uwadze, zdecydowaliśmy się przyjąć model CSA-RPA odnośnie analiz podmiotów zewnętrznych. Jednak redukcja naszej bazowej stawki za zarządzanie przekroczy i skompensuje koszty klientów z tytułu tychże analiz. Wierzymy, że model CSA-RPA jest elastycznym, transparentnym i z perspektywy globalnej spójnym sposobem na dostarczenie szeregu danych, koniecznych do wsparcia aktywnego modelu zarządzania.

Dla tych klientów, którzy po prostu chcą ograniczyć poziom opłat i nie chcą płacić za aktywne podejście, będziemy poszerzać naszą odnoszącą sukcesy ofertę nisko-kosztowych funduszy indeksowych, dostępnych dla klientów na całym świecie.

Brian Conroy, Prezes Fidelity International dodał: “Przeanalizowawszy implikacje nadchodzących regulacji, jak również korzystając z opinii regulatora z Wlk. Brytanii odnośnie braku innowacji w obszarze opłat w branży wierzymy, że potrzebna jest fundamentalna zmiana w modelu wynagradzania. Dążymy do tego, aby dostarczyć naszym klientom zarówno wybór jak i wartość, a zaproponowane zmiany jeszcze lepiej dopasują nasze usługi do ich potrzeb. Z niecierpliwością oczekujemy na współpracę z naszymi klientami w kolejnych miesiącach, aby poddać dyskusji i wprowadzić te zmiany.”