Euronet

Wróć do wszystkich klientów

WHO w odpowiedzi dla Euronet Polska: nie mówiliśmy, że banknoty odgrywają rolę w transmisji COVID-19

Najnowsze dowody wskazują, że to kontakty międzyludzkie są głównym źródłem napędzającym transmisję COVID-19 – pisze w oświadczeniu dla Euronet Polska dr Paloma Cuchi, Szefowa Przedstawicielstwa WHO w Polsce. Podkreśla również, że Światowa Organizacja Zdrowia nigdy nie twierdziła, że banknoty pełnią rolę w rozprzestrzenianiu koronawirusa.

W oświadczeniu przekazanym Euronet Polska 31 marca 2020 roku, dr Cuchi zaznacza, że przestrzeganie właściwej higieny rąk i zaleceń dotyczących kasłania oraz kichania, ograniczanie kontaktu i zachowanie dystansu pozwalają minimalizować rozprzestrzenianie się COVID-19. Szczegółowe informacje, jak ograniczyć ryzyko zarażenia się koronawirusem organizacja udostępnia na stronie: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Jednocześnie, przedstawicielka WHO w Warszawie zaleca, by śledzić na bieżąco informacje dotyczące pandemii koronawirusa, publikowane na stronie internetowej www.who.int oraz komunikaty krajowych instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne.


Euronet Polska Sp. z o.o. jest częścią Euronet Worldwide, światowego lidera w zakresie przetwarzania bezpiecznych elektronicznych transakcji finansowych oraz właściciela największej sieci bankomatów na terenie Europy. Ponadto firma Euronet oferuje przetwarzanie transakcji pre-paid oraz zintegrowane oprogramowanie, które wspiera pracę wielu instytucji finansowych. Euronet jest również właścicielem firmy RIA Financial Services, za pośrednictwem której oferuje usługi przekazów pieniężnych.

 

W Polsce firma działa od 1995 r. W trakcie kilkudziesięcioletniej obecności na polskim rynku Euronet nawiązał współpracę m.in. z wiodącymi polskimi bankami, operatorami telefonii komórkowej oraz VoIP, a także placówkami handlowymi i sieciami stacji benzynowych.

 

Więcej informacji: www.euronetpolska.pl  i www.facebook.com/euronetpolska