3M Poland

Wróć do wszystkich klientów

3M Poland promotorem bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Firma 3M Poland została jednym z sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, opracowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Celem projektu jest odpowiedni poziom prewencji wypadkowej oraz trwałe podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

W lipcu br., podczas oficjalnej uroczystości zorganizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego, trzydziestu sześciu przedstawicieli rynku kolejowego oraz różnorodnych organizacji i przedsiębiorstw podpisało Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Projekt ma zachęcić sygnatariuszy do promocji właściwych praktyk oraz zachowań, które pozwolą na wyeliminowanie zagrożeń. Transport kolejowy bowiem, choć pozostaje jedną z bezpieczniejszych form komunikacji, w przypadku poważnych incydentów generuje zdecydowanie większe straty moralne oraz finansowe, aniżeli transport drogowy. Tymczasem badania pokazują, że w Polsce dochodzi na kolei do ponad 1000 zdarzeń rocznie, w tym – ponad 600 wypadków[1]. Wśród głównych przyczyn tak alarmujących statystyk wskazuje się nieprzestrzeganie przepisów oraz niską świadomość Polaków związaną z potencjalnym niebezpieczeństwem.

Jednym z sygnatariuszy Deklaracji jest firma 3M Poland. Przedsiębiorstwo od lat aktywnie angażuje się w działalność propagującą rozwiązania pozwalające na efektywną eliminację zagrożeń, zarówno w środowisku pracy, jak i w samej branży transportowej. Każdego roku firma organizuje w Polsce setki szkoleń z zakresu BHP – dla pracowników własnych, a także dla partnerów biznesowych. Ponadto 3M w Polsce stworzyło ogólnopolską kampanię „Chroń swój świat”, skierowaną do przedstawicieli różnych sektorów. Jej celem jest pokazanie, że zdrowie i życie naszych bliskich zależeć może od przestrzegania kilku prostych zasad. Jako partner UN Global Compact Network firma wspiera również projekty takie jak „Program Bezpieczny Transport” czy wydawnictwo Yearbook.

3M Poland tworzy również zaawansowane technologicznie produkty i rozwiązania, w tym m.in. środki ochrony indywidualnej dla pracowników, a także folie odblaskowe 3M™ Scotchlite™, stosowane przy produkcji znaków drogowych, zapewniające widoczność z ponad 150 m, a tym samym – zwiększające bezpieczeństwo np. przy przejazdach kolejowych. Ponadto, 3M Poland współpracuje z czołowymi producentami taboru kolejowego dostarczając uniepalnione i certyfikowane kleje i taśmy przemysłowe, a także taśmy konturowe do wyraźnego oznakowania pojazdów szynowych.

– Nasza firma znana jest jako lider innowacji, wytwarzający tysiące produktów, które zmieniają rzeczywistość. Jednak kreowanie naukowych wynalazków oraz ich komercjalizacja są nierozerwalnie związane z ideałami, jakie wyznajemy w 3M. Wiemy, że bezpieczeństwo ludzi stanowi jedną z najwyższych wartości, dlatego stale opracowujemy i promujemy rozwiązania, które pomagają chronić zdrowie i życie –  powiedział Alain Simonnet, Dyrektor Zarządzający 3M Poland i dodał Jestem naprawdę dumny, że zostaliśmy zaproszeni do tego projektu i dzięki temu będziemy mogli wspólnie zadbać o promocję najwyższych standardów w polskim transporcie kolejowym.

Projekt Deklaracji przedstawiony został po raz pierwszy przez Urząd Transportu Kolejowego w marcu 2016 r. Do tej pory podpisało go łącznie już ponad 160 podmiotów – przedstawicieli instytucji publicznych, przewoźników, producentów taboru oraz przedsiębiorców i reprezentantów jednostek naukowych, w tym również niezwiązanych z branżą kolejową. Zadaniem sygnatariuszy jest, obok poprawy techniki i organizacji pracy, przede wszystkim kształtowanie świadomości pracowników oraz propagowanie zasad kultury bezpieczeństwa.

Partnerzy projektu mogą również brać udział w Konkursie o nagrodę Prezesa UTK, którego głównym celem jest wyróżnienie osób i podmiotów, które, dzięki swojej działalności oraz realizowanym projektom, przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

[1] Dane Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, 2016 r.

O 3M w Polsce

3M Poland Sp. z o.o. jest oddziałem międzynarodowego koncernu Minnesota Mining and Manufacturing. W 2016 roku 3M obchodził 25-lecie działalności na polskim rynku. W tym czasie firma zainwestowała w naszym kraju ponad 500 mln USD. 3M w Polsce posiada cztery ośrodki produkcyjne: dwa we Wrocławiu, w Janinowie k/Grodziska Mazowieckiego oraz Rabce. Firma zatrudnia ponad 3 000 pracowników i oferuje około 10 000 produktów w ramach 5 grup biznesowych: Ochrona Zdrowia, Produkty Konsumenckie, Bezpieczeństwo i Grafika, Przemysł, Elektronika i Energetyka. Centrala firmy mieści się w Kajetanach k/Warszawy. W czerwcu 2013 roku we Wrocławiu swoją działalność rozpoczęło nowoczesne Centrum Innowacji 3M, przestrzeń w której firma prezentuje innowacyjne technologie i rozwiązania. Dwa lata później, również we Wrocławiu, koncern uruchomił Centrum Usług Wspólnych 3M na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Zaangażowanie i wkład firmy w rozwój polskiej gospodarki zostały wielokrotnie nagrodzone. Na przestrzeni ostatnich lat, 3M Poland otrzymał m.in. w 2016 roku wyróżnienie PAIIZ za całokształt działalności oraz Wektor 2016 za współpracą z biznesem i lokalną społecznością, a w 2015 roku odznakę honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej przyznaną przez Ministerstwo Rozwoju. Firma 3M Poland tworzy dla swoich pracowników doskonałe warunki pracy i możliwości rozwoju, czego dowodzi otrzymywanie przez kilka lat z rzędu tytułu Solidnego Pracodawcy czy podwójnego wyróżnienia Great Place to Work® w 2017 oraz 2016 roku. Działalność firmy 3M Poland jest doceniana także przez organizacje branżowe. W 2017 roku projekt marketingowy 3M pod hasłem „Starcie Szlifierzy” wyróżniono Brązowym Mieczem KTR. Rok wcześniej projekt ten został nagrodzony przez Związek Firm PR Srebrnym oraz Złotym Spinaczem, a kampania reklamowa promująca naukowe rozwiązania firmy 3M zdobyła brązową statuetkę Effie®.

 

O firmie 3M

W ramach struktur 3M wykorzystujemy i dzielimy się odkryciami naukowymi naszej firmy, aby ulepszać codzienne życie milionów ludzi na całym świecie. Wartość sprzedaży 3M sięga ponad 30 miliardów dolarów, a 90 000 naszych pracowników efektywnie współpracuje z Klientami na całym świecie. Więcej na temat kreatywnych i odpowiadających na światowe problemy rozwiązań 3M - można przeczytać na stronie internetowej www.3M.com lub obserwując kanał firmy na Twitterze pod nazwą @3M lub @3MNewsroom.